Friday, April 30, 2010

"Kemarahan orang yang berakal dilihat pada tindak tanduknya dan kemarahan yang ada pada orang jahil itu dapat dilihat melalui perkataannya. "


"Bagi setiap nikmat ada kunci yang membukanya dan ada kunci yang akan menyelaknya yang mana kunci pembukanya adalah sabar dan kunci penyelaknya adalah malas""Dua nikmat yang sering dilupakan ialah kesihatan dan
keselamatan.
""Peliharalah iman kamu dengan memperbanyakkan sedekah,
bentenglah hartamu dengan mengeluarkan zakat dan tolaklah gelombang bencana bala dengan sentiasa berdoa kepada Allah
"


- Saidina Ali bin Abi Thalib -

No comments: