Tuesday, April 20, 2010

Selamat dari seksa kubur...

Jika seseorang itu hendak
selamat dari seksa kubur hendaklah melazimkan empat perkara
semuanya :

1. Hendaklah ia menjaga solatnya
2. Hendaklah dia bersedekah
3. Hendaklah dia membaca al-Quran
4. Hendaklah dia memperbanyakkan membaca tasbih kerana
dengan memperbanyakkan membaca tasbih, ia akan dapat
menyinari kubur dan melapangkannya.

Abu Laits as-Samarqandi

No comments: