Tuesday, April 20, 2010

"Sesungguhnya yang lebih lama susahnya di dunia ialah lama
gembiranya di akhirat dan lebih lama kenyang di dunia akan
lebih banyak lapar di akhirat "
- Ibnu Asahir-

No comments: